сподавям

сподавям
гл. - заглушавам, загасям, задушавам, задавям, подтискам, потушавам, заставям да заглъхне
гл. - гася, угасявам, потискам, сдържам
гл. - удържам, възпирам, обуздавам, усмирявам, ограничавам
гл. - скривам, преглъщам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • възпирам — гл. спирам, забавям, задържам, преча, осуетявам, възпрепятствувам, попречвам, запирам, парализирам, отлагам гл. въздържам, обуздавам гл. запазвам гл. заприщвам, преграждам, заграждам гл. ограничавам гл. спъвам, възпрепятс …   Български синонимен речник

  • гася — гл. угасям, загасям, позагасям, потъпквам, унищожавам гл. уталожвам, утолявам, успокоявам гл. заглушавам, удушавам, намалявам гл. загасявам, угасвам гл. угасявам, потушавам гл. изгасям, загасвам …   Български синонимен речник

  • душа — същ. психика, душевност, вътрешен мир същ. сърце, чувство, дух, темперамент, вдъхновение, живот същ. ум, съзнание, разум, мисъл същ. вдъхновител, организатор, ръководител, център същ. естество, същност, природа, натура, характер, нрав същ …   Български синонимен речник

  • заглушавам — гл. проглушавам, оглушавам, правя да заглъхне гл. потушавам, сподавям, смирявам, загасям, угасям, задушавам, задавям, усмирявам, унищожавам, заставям да замре, потискам гл. запушвам, задръствам, приглушавам, затлачвам гл. затъпявам, притъпявам,… …   Български синонимен речник

  • задавям — гл. задушавам, удушавам гл. душа гл. заглушавам, сподавям, потушавам, смирявам, усмирявам, угасявам гл. не позволявам, не разрешавам гл. потискам, потъпквам, смачквам, унищожавам гл. давя …   Български синонимен речник

  • задушавам — гл. удушавам гл. душа, задавям гл. заглушавам, сподавям, потушавам, смирявам, усмирявам, угасявам гл. не позволявам, не разрешавам гл. потискам, потъпквам, смачквам, унищожавам гл. давя …   Български синонимен речник

  • обуздавам — гл. свивам юздите, слагам юзда гл. ограничавам, смирявам, укротявам, усмирявам, възпирам, запирам, спирам, затягам, задържам, озаптявам, въздържам гл. попречвам гл. сдържам, владея, овладявам гл. контролирам гл. дисциплин …   Български синонимен речник

  • ограничавам — гл. намалявам, стеснявам, свеждам до, възпирам, обуздавам, локализирам, редуцирам, смалявам, смъквам, съкращавам гл. попречвам гл. дисциплинирам, сдържам, смирявам гл. обвързвам, спъвам, преча гл. ограждам, определям границите гл …   Български синонимен речник

  • потискам — гл. подтискам, газя, мачкам, смачквам, тъпча, смазвам, сплесквам, сгазвам гл. гнетя, угнетявам, измъчвам, притеснявам, изтезавам гл. заробвам, подчинявам гл. гася, потушавам, угасявам, сподавям, сдържам гл. душа, удушавам, задушавам, потъпквам гл …   Български синонимен речник

  • потушавам — гл. загасям, угасявам, загасявам, потъпквам, подтискам, смазвам, удушавам, задушавам, сподавям, заглушавам, смирявам, унищожавам, побеждавам гл. гася гл. потискам, сдържам гл. надделявам, надвивам, надмогвам гл. потулвам, премълчавам гл …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”